EN | RU | HR
 
 

Skupnost študentov in študentski svet

Skupnost študentov predstavljajo vsi študenti Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, Študentski svet pa predstavlja Skupnost študentov. Študentski svet ima 5 članov, ki jih voli študentska skupnost na neposrednih in tajnih volitvah. Študentska skupnost ima dva člana v svetu šole, Študentski svet pa predlaga dva člana v Komisijo za ugotavljanje in potrjevanje kakovosti. Ti študenti v omenjenih organih šole zastopajo interese študentov.

Delovanje skupnosti študentov in študentskega sveta ureja dokument Pravila o delovanju Skupnosti študentov in študentskega sveta VSŠKV.

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom VSŠKV mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oz. ravnatelja VSŠKV in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole ter sprejema in izvaja program interesnih in dodatnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.

Člani Študentskega sveta se trudijo, da bi bil študij na šoli študentu čim bolj prijazen. Seveda je eden njihovih glavnih ciljev študente šole med seboj spoznati, povezati, predvsem pa pomagati, da postane študij na VSŠKV prijetna izkušnja.

Študentski svet – člani:

  1. Pia Kleva (predsednica; e-pošta: studentskisvet@vskv.si)
  2. Amanda Špehar (namestnica predsednice)
  3. Petra Ščulja
  4. Tea Leban
  5. Rok Žibert
Predstavniki študentov v svetu šole:
  1. Nika Grahek
  2. Matej Ilinković
Predstavniki študentov v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠKV:
  1. Pia Kleva
  2. Jan Rot

Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si