EN | RU | HR
 
 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik spletnega mesta www.vskv.si, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih izobraževanj, pošiljanja obvestil in vabil na dogodke, ter jih brez izrecne privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam oz. tretjim osebam omogočil, da bi se z njimi seznanili, razen tistim pogodbenim izvajalcem, ki zagotavljajo storitve v imenu in za račun Ponudnika (npr. izvajalci IT storitev, računovoski servisi, itd.). Slednje vežejo enake dolžnosti varovanja osebnih podatkov kot vežejo Ponudnika.

Uporabnik spletnega mesta, z izpolnjenim spletnim obrazcem oz. z izpolnjeno prijavnico na izobraževalni dogodek, ki se nahaja na spletnem mestu, Ponudniku dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so običajno omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko ter nekatere druge podatke, ki jih Uporabnik vnese v kontaktne oz. prijavne obrazce.

Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2018, zavezan k spoštovanju politike zasebnosti Uporabnika in varovanju njegovih osebnih podatkov. Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov je dostopen na sedežu Ponudnika.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.

 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si