EN | RU | HR
 
 

Podpora študiju in učenju

Ker na VSŠKV izvajamo študijske programe v obliki izrednega študija, imajo študenti kar nekaj samostojnega učenja. Le-to zahteva pestro in odprto dostopanje do virov znanja. V okviru študija na VSŠKV zato študentom omogočamo:

  • Organizirano knjižnico in središče za samostojno učenje (SSU). Knjižnica ima zbirko literature in drugih virov znanja v elektronski in knjižni obliki in že sedaj ima okoli 4000 knjižnih in e oblik ter drugih virov za študij in učenje (audio, video…). Študenti lahko študirajo v Središču za samostojno učenje (SSU), kjer je poskrbljeno za mirno individualno delo ali delo v manjših skupinah. Središče je opremljeno s 4 računalniki, ki so mrežno povezani s svetovnim spletom, lahko delajo tudi na svojih računalnikih, kar jim omogoča brezžični internet (več povezav), lahko pa v Središču uporabljajo tudi video in audio medij. Središče je odprto od 8.00 do 20.00 ure, za mirno delo v središču in podporo učenju in študiju skrbijo zaposleni v središču. Študenti bodo imeli na voljo programe in predloge za različne oblike študijskega dela.
  • E-učilnico v Moodlu, ki študentom omogoča, da se lažje povezujejo med seboj in s predavatelji, da imajo hiter in enostaven dostop do virov znanja in informacij, možnosti za ovrednotenje svojega dela in povratne informacije…V virtualnem okolju lahko tudi utrjujejo in nadgrajujejo nekatere praktične veščine (video in audio posnetki).
  • Referat za študentske zadeve, ki poleg klasične organiziranosti nudi možnosti informiranja, dostop do podatkov, katalogov znanj, urnikov, obvestil itd.
  • Spletni portal www.vskv.si z vsemi informacijami, ki jih študenti potrebujejo. Na portalu bo v prihodnosti organiziran tudi dostop do kariernega cetra ter alumni kluba.
  • Velnes praktikum, ki študentom omogoča utrditev, poglobitev in razširitev že pridobljenih znanj v programu ter spoznavanje najaktuelnejših znanj na področju velnesa in velneških dejavnosti ter kozmetike in estetike. Pri organizaciji in izvedbi praktikuma sodelujejo tudi študenti. Praviloma na leto organiziramo 10 velnes praktikumov.
  • 5 strokovnih ekskurzij letno za študente posameznega letnika. Ekskurzije so organizirane tematsko in upoštevajo predmetnik letnika (področje ekonomike, trženja turizma, velnesa, kozmetike…). Organiziramo jih v domovini in tujini. Pri organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij aktivno sodelujejo tudi študenti.
  • Teden vseživljenjskega učenja (TVU), festival učenja, v katerega je VSŠKV vpeta kot tematski koordinator za področje lepote, zdravja, dobrega počutja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga…in kot izvajalec dejavnosti. Kot tematski koordinator VSŠKV vsako leto koordinira dejavnost več kot 30 organizacij, ki v Tednu sodelujejo. Teden praviloma izvedemo v maju in juniju, vse dejavnosti pa so za udeležence brezplačne.

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
TVU
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si