Šolnine in prispevki

VSŠKV ponuja konkurenčne cene za izjemno kakovost. Šola pri oblikovanju cen sledi usmeritvi "vse, in še več, vključeno v šolnino!" To pomeni, da se študent tekom študija ne sooča z nepričakovanimi stroški, visokokakovosten študijski proces pa zaokrožujejo številne brezplačne obštudijske aktivnosti, ki jih organizira šola in bogatijo znanje ter dobro počutje študentov.

V primeru, da s študijem na VSŠKV ne boste zadovoljni, vam bo VSŠKV v celoti povrnila že vplačano šolnino za 1. cikel (letnik) študija! Jamstvo vračila šolnine lahko koristite do 30. novembra 2017 in velja za vračilo šolnine, ki bo vplačana ali v enkratnem znesku ali obročno, za študijsko leto 2017/2018!

Kozmetika

 
1. cikel
2. cikel
3. cikel
Vpisnina
290,00
290,00
-
Šolnina
2.590,00
2.590,00
390,00
---
Cene so v EUR in veljajo v primeru enkratnega plačila.

V primeru obročnega plačevanja, nudimo možnost plačila šolnine za posamezen 1. oz. 2. cikel (letnik) študija v 12 zaporednih mesečnih obrokih po 240,00 EUR (skupaj 2.880,00 EUR). Plačilo šolnine za 3. cikel študija vključuje strošek diplomiranja.

Velnes

 
1. cikel
2. cikel
3. cikel
Vpisnina
290,00
290,00
-
Šolnina
1.690,00
1.690,00
390,00
---
Cene so v EUR in veljajo v primeru enkratnega plačila.

V primeru obročnega plačevanja, nudimo možnost plačila šolnine za posamezen 1. oz. 2. cikel (letnik) študija v 12 zaporednih mesečnih obrokih po 160,00 EUR (skupaj 1.920,00 EUR). Plačilo šolnine za 3. cikel študija vključuje strošek diplomiranja.

Razpored plačil obrokov šolnine - zapadlost

 1. obrok: 15. oktober v tekočem š.l.
 2. obrok: 15. november v tekočem š.l.
 3. obrok: 15. december v tekočem š.l.
 4. obrok: 15. januar v tekočem š.l.
 5. obrok: 15. februar v tekočem š.l.
 6. obrok: 15. marec v tekočem š.l.
 7. obrok: 15. april v tekočem š.l.
 8. obrok: 15. maj v tekočem š.l.
 9. obrok: 15. junij v tekočem š.l.
 10. obrok: 15. julij v tekočem š.l.
 11. obrok: 15. avgust v tekočem š.l.
 12. obrok: 15. september v tekočem š.l.

Cenik drugih storitev

IZPITI
Cena (EUR)
Predmetni izpit, če se opravlja tretjič ali več
40,00
Predmetni izpit, če ga opravlja oseba brez statusa
40,00
Predmetni izpit, če se opravlja komisijsko
90,00
Diplomski izpit z vključenim mentorstvom (*)
(strošek diplomiranja / prispevek za diplomiranje)
brezplačno

EVIDENČNI VPIS / PONOVNI VPIS
Cena (EUR)
Evidenčni vpis
120,00
Ponovni vpis v isti letnik
290,00

POTRDILA / VLOGE / LISTINE
Cena (EUR)
Izdaja potrdila o vpisu (3 izvodi)
brezplačno
Izdaja potrdila o vpisu (vsak naslednji izvod)
2,00
Izdaja potrdila o doseženi povprečni oceni
4,00
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih
4,00
Izdaja potrdila - vsebina kataloga znanj za predmet
2,00
Vloga (prošnja) za ponovni vpis v isti letnik (**)
20,00
Vloga (prošnja) za priznavanje odloga plačila šolnine
20,00
Vloga (prošnja) za priznavanje praktičnega izobraževanja
brezplačno
Vloga (prošnja) za priznavanje znanja
brezplačno
Vloga za odobritev naslova in teme diplomskega dela
brezplačno
Vloga za evidenčni vpis
brezplačno
Dvojnik študentske izkaznice s hologramsko nalepko
7,00
Dvojnik diplomske listine
45,00
Dvojnik priloge k diplomi
45,00
Druga potrdila (CSD, ZPIZ, delodajalci,...)
5,00
---
Cenik velja za študijsko leto 2017/2018.
(*) Brezplačno samo ob pogoju, da se študent vključi v 3. cikel študija in plača šolnino za 3. cikel študija, sicer velja cena 390,00 EUR.
(**) Vlogo je potrebno oddati samo v primeru, če študent ni izpolnil pogojev za ponovni vpis v isti letnik.

Pogoji

 • Izredni študij se financira samoplačniško ali pa študentu stroške študija poravna organizacija v kateri je zaposlen (pri nas možno tudi na obroke). V slednjem primeru je potrebno izpolniti ustrezne obrazce, ki jih dobite v referatu šole, lahko pa vam jih posredujemo tudi po e-pošti.
 • Strošek izrednega študija sta vpisnina in šolnina, ki se plačata za vsak cikel posebej. Vpisnina krije stroške vpisa v program in administracije ter evidenc s tem v povezavi, šolnina pa je namenjena pokrivanju stroškov izvedbe študijskega programa: predavanja, vaje, konzultacije, pregledi seminarskih nalog, strokovne ekskurzije, tečaji, delavnice, coachingi, usmerjanje in svetovanje pri študiju, osnovno študijsko gradivo, izposoja učnega gradiva v šolski knjižnici, nabava delovnih oblačil (Kozmetika), opravljannje vseh izpitov in njihovo ponavljanje za vsak posamezni predmet, mentorstvo pri diplomski nalogi in zagovor diplomske naloge (diplomski izpit), uporabo okolja za spletno učenje (e-učilnice), storitve spletnega referata, preko katerega študent dostopa do svojih ocen (e-indeks) ter se prijavlja na izpite, ipd.
 • Vpisnina se vplača najkasneje ob vpisu v posamezen letnik študija, vedno v enkratnem znesku.
 • VSŠKV garantira nespremenjene cene vpisnin in šolnin ves čas študija oz. do 36 mesecev od vpisa v 1. cikel študija: V primeru morebitne medletne spremembe cen, se vpisnina in šolnina za 2. in. 3. cikel študija za že vpisane študente ne bosta spremenili! Izjemoma se cene smejo spremeniti v primeru sprememb zakonodaje ali sprememb programa, ki jih narekujejo pristojna ministrstva in na katere šola nima vpliva.
 • Stroške izobraževanja mora študent plačati na podlagi prejetega računa do njegove zapadlosti.
 • S plačilom (obrokov) šolnine, študent pridobi pravico do obiska predavanj ter vaj in do opravljanja dveh rednih izpitnih rokov za predmete, ki se izvajajo v tekočem študijskem letu. Študent ne more opravljati izpitov, v kolikor je v zamudi s plačilom dveh ali več obrokov šolnine (elektronska blokada prijave na izpit). Enako velja tudi za udeležbo na nekaterih ekskluzivnih obštudijskih aktivnostih, ki jih organizira šola (npr. VSŠKV FIT).
 • Študent, ki je v tekočem študijskem letu prvič vpisan na VSŠKV lahko do 30. novembra v istem študijskem letu uveljavlja pravico do vračila že vplačane šolnine (ne tudi vpisnine), če s študijem ni v celoti zadovoljen, oziroma spozna, da študij kozmetike / velnesa ni pravi študij zanj.
 • Ti in še nekateri drugi pogoji (glej Pogosta vprašanja) so opredeljeni v Pogodbi o medsebojnih obveznostih pri izrednem študiju v višješolskem izobraževalnem programu Kozmetika / Velnes, ki jo skleneta VSŠKV in študent VSŠKV ob vpisu v študij.

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

F: 01/ 5200 676

---

---
 
OBJAVE
Direktor časti!
Novi predavatelji
Letni delovni načrt
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Google+
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
Informativni dan
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV FIT
Global Wellness Day
TVU 2017
Mednarodni velnes kongres
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.glottanova.si
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si