EN | RU | HR
 
 

Novi predavatelji - razpis

VSŠKV - Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana, vabi k sodelovanju predavatelje višje šole in druge, ki želijo pridobiti naziv za:

Program Kozmetika

Pogoji za kandidaturo

 • tri leta delovnih izkušenj,
 • reference na področju izobraževanja in na področju strokovnega dela, skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole,
 • univerzitetna izobrazba, ki ustreza izbranim predmetom:
PREDMET USTREZNA SMER (ZNANJA)
Strokovna terminologija v tujem jeziku Tuj jezik ustrezne smetri: angleščina, nemščina, italijanščina, madžarščina, francoščina, španščina
Poslovno komuniciranje in vodenje Komunikologija, ekonomija, organizacija dela, menedžment, psihologija, pedagogika, sociologija
Računalništvo in informatika Računalništvo, informatika, matematika, fizika, elektrotehnika, mehatronika
Biokemija in farmakologija Farmacija, kemija, biologija, biokemija
Anatomija, fiziologija z osnovami patologije Medicina, biologija ali kozmetika
Mikrobiologija z epidemiologijo Mikrobiologija, biologija, medicina, farmacija
Dermatovenerologija Medicina ali kozmetika
Kozmetologija Farmacija, kemija ali kozmetika
Kozmetična nega Zdravstvena vzgoja, zdravstvo, farmacija ali kozmetika
Svetovanje za dobro počutje Psihologija, pedagogika, komunikologija, zdravstvena vzgoja, gospodinjstvo, živilska tehnologija, ekonomija, organizacija dela, menedžment, sociologija, zdravstvena nega ali kineziologija
Podjetništvo, trženje in kakovost storitev Psihologija, pedagogika, komunikologija, ekonomija, organizacija dela, menedžment, sociologija, poslovne vede
Varovanje zdravja Zdravstvena vzgoja, medicina ali zdravstvena nega
Kultura vedenja Komunikologija, psihologija, pedagogika, sociologija
Delovanje kozmetičnih naprav Fizika, elektrotehnika, mehatronika, strojništvo, kozmetika ali fizioterapija
Uporaba kozmetičnih naprav Medicina, farmacija, fizika, zdravstvena vzgoja, šport, fizioterapija ali kozmetika
Refleksoconska masaža Farmacija, zdravstvena vzgoja, šport, kozmetika ali fizioterapija
Alternativne masažne tehnike Farmacija, zdravstvena vzgoja, šport, kozmetika ali fizioterapija.
Uporaba eteričnih olj Farmacija, zdravstvena vzgoja, medicina, kemija, biologija ali kozmetika
Aromakozmetika Farmacija, zdravstvena vzgoja, medicina ali kozmetika
Problemi nog in stopal Medicina, zdravstvena vzgoja ali kozmetika
Specialne tehnike pedikure Farmacija, zdravstvena vzgoja, biologija ali kozmetika
Duševna aktivnost in osebna sprostitev Psihologija, pedagogika, komunikologija, medicina, zdravstvo
Telesno gibanje in zdrava prehrana Šport, gospodinjstvo, živilska tehnologija, zdravstvena vzgoja, medicina ali kineziologija
Praktično izobraževanje Znanje kateregakoli predmeta, opredeljenega v programu

Program Velnes

Pogoji za kandidaturo

 • tri leta delovnih izkušenj,
 • reference na področju izobraževanja in na področju strokovnega dela, skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole,
 • univerzitetna izobrazba, ki ustreza izbranim predmetom:
PREDMET USTREZNA SMER (ZNANJA)
Poslovno sporazumevanje in vodenje Komunikologija, ekonomija, organizacija, menedžment, psihologija, pedagogika, sociologija, politologija, kulturologija, mednarodni odnosi, družboslovna informatika, evropske študije, novinarstvo
Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (ang., nem.) Tuj jezik ustrezne smeri
Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (ita., ang., nem., fr.) Tuj jezik ustrezne smeri
Ekonomika in podjetništvo Ekonomija, organizacija, menedžment, podjetništvo, turizem
Poslovna informatika s statistiko Računalništvo in informatika, matematika, ekonomija, organizacija in menedžment, fizika ali elektrotehnika
Pravni predpisi Pravo, državne in evropske študije
Trženje storitev Ekonomija, organizacija, menedžment, turizem, podjetništvo, komunikologija, kulturologija, mednarodni odnosi, družboslovna informatika, evropske študije, novinarstvo
Uvod v turizem in destinacijski menedžment Ekonomija, organizacija, menedžment, hotelirstvo, turizem
Velnes in velneška dejavnost Ekonomija, organizacija, menedžment, podjetništvo, psihologija, medicina, turizem
Upravljanje in poslovanje velneških centrov Ekonomije, organizacije, menedžment, podjetništvo, hotelirstvo, turizem
Oblikovanje in trženje velneških proizvodov Ekonomija, organizacija, menedžment, turizemEkonomija, organizacija, menedžment, podjetništvo, turizem
Osnove zdravega prehranjevanja Živilske tehnologija, hotelirstvo, turizem, medicina, kemija, biologija
Kulinarika za vitalnost Živilska tehnologija, gostinstvo, hotelirstvo, turizem, medicina, kemija
Osnove gibanja in športne aktivnosti Športna vzgoja, zdravstvena vzgoja, fizioterapija, medicina
Športna animacija in osebno trenerstvo Športna vzgoja, zdravstvena vzgoja, fizioterapija, medicina
Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj Psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, specialna pedagogika, socialno delo, duševno zdravje
Menedžment stresa in metode sproščanja Psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, specialna pedagogika, socialno delo, duševno zdravje
Principi lepotne in telesne nege ter higiene Kozmetika, zdravstvena vzgoja, farmacija, medicina, kemija, biotehnologija
Stilno svetovanje in pravila vedenja Oblikovanje tekstilij, sociologija, kulturologija, etika, pedagogika, psihologija
Praktično izobraževanje Znanje kateregakoli predmeta, opredeljenega v programu

Prijava

Naslov za prijavo: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana.

Če kandidirate za prvo imenovanje v naziv predavatelj morate vlogi priložiti naslednja dokazila:

 • življenjepis (europass),
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj,
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju, in sicer najmanj:
  – dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
  – dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela,
 • podpisano izjavo, v kateri navedete predmete, za katere želi biti imenovani.
V prijavi navedite največ tri predmete, če ste že imenovani, pa toliko, da imate skupaj največ tri. Imenovanje za več vsebinsko sorodnih predmetov v različnih programih (tuji jeziki, komuniciranje, vodenje ipd.) velja kot en predmet.

Pri prijavi upoštevajte Postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol:
 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (pdf)
 • Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (pdf)
 • Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev (doc)
 • Seznam obrazcev:
  – Obrazec 1 – Izjava (doc)
  – Obrazec 2 – Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol podeli naziv / da soglasje k podelitvi naziva / predavatelj višje šole (doc)
  – Obrazec 3 – Seznam (doc)
Z izbranimi predavatelji bo sklenjena ustrezna avtorska ali podjemna pogodba ali drugačna oblika pogodbenega razmerja.

Priloge

Katalog znanja VSŠKV – Višješolski študijski program Kozmetika

Katalog znanja VSŠKV – Višješolski študijski program Velnes

Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si