EN | RU | HR
 
 

Prijava in vpis 2020/2021

V študijskem letu 2020/2021 razpisujemo v naslednja akreditirana javnoveljavna višješolska študijska programa: Razpis za vpis študentov v študijsko leto 2020/2021 je objavljen na spletni strani Višješolske prijavne službe. Na povezavi so na voljo tudi vsa navodila glede postopka vpisa.

Podrobnejši razpored vpisnih aktivnosti si lahko ogledate v Rokovniku nalog za vpis rednih in izrednih študentov v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021. Znani so tudi rezultati prvih prijav.

[ Rokovnik za vpis študentov VSŠ 2020/2021 ]
[ Število prejetih prijav v prvem prijavnem roku ]

Pogoji za vpis

V študij se lahko vpiše, kdor:
  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Kdaj in kako poteka prijava za vpis?

Prijavne roke za vpis v višješolski študij določa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Prijavni roki za študijsko leto 2020/2021 so sledeči:
  • 1. prijavni rok: 12. februar do 9. april 2020,
  • 2. prijavni rok: 24. do 31. avgust 2020.
Prijavo za vpis oddate v zgoraj omenjenih rokih s pomočjo spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/. Prijavni obrazec elektronsko izpolnite, nato ga natisnite, izpisek lastnoročno podpišite in ga skupaj z dokazili (če so potrebna; glej naslednje vprašanje) pošljite po priporočeni pošti na višješolsko prijavno službo na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje

Kakšna dokazila je potrebno predložiti prijavi?

Če ste zaključili srednjo šolo oziroma ste opravljali poklicno maturo po juniju 2002, prijavi ne priložite nobenih dokazil. Če ste srednjo šolo končali pred junijem 2002 morate prijavi priložiti pri notarju overjene fotokopije spričeval, in sicer spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika.

Omejitev vpisa

Vpis je omejen na 45 vpisnih mest za program Kozmetika in 55 vpisnih mest za program Velnes. Če se prijavi več kandidatov kot je vpisanih mest, bo višja šola v soglasju z ministrstvom sprejela sklep o omejitvi vpisa.

Merila za izbiro

V izbirnem postopku se za kandidate s končano štiriletno srednjo šolo upošteva:
  • 50 % predstavlja splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali pri maturi,
  • 50 % predstavlja splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.

Kdaj in kako poteka vpis?

Če ste oddali prvo prijavo za vpis, vas je šola o prejeti prijavi pisno obvestila, po 21.7.2020 pa boste prejeli povabilo k vpisu in vse potrebne informacije glede postopka vpisa. Vpisi bodo potekali od 10. do 20. avgusta 2020 (za 1. prijavni rok) in od 24. septembra do 1. oktobra 2020 (za 2. prijavni rok).

Informiranje

Informativni dan

Drugi informativni dan za vpis v študijsko leto 2020/2021 bo potekal na sedežu VSŠKV:
  • v petek, 21. avgusta 2020 ob 17.00 uri in
  • v soboto, 22. avgusta 2020 ob 11.00 uri.

Individualno informiranje

Individualno informiranje glede vpisa je možno vsak dan po telefonu, e-pošti ali na sedežu VSŠKV (po predhodni najavi).

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

F: 01/ 5200 676

---

---
 
OBJAVE
VSŠKV FIT
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
Informativni dan
VSŠKV LEP
Festival Kvakljana
Moč kozmetične nege ...
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
TVU 2019
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si