EN | RU | HR
 
 

Prijava in vpis 2018/2019

V študijskem letu 2018/2019 razpisujemo v naslednja akreditirana javnoveljavna višješolska študijska programa: Razpis za vpis študentov v študijsko leto 2018/2019 je objavljen na spletni strani Višješolske prijavne službe. Na povezavi so na voljo tudi vsa navodila glede postopka vpisa.

Prijava za vpis

Višješolska prijavna služba bo sprejemala druge prijave za vpis od 27. avgusta do 31. avgusta 2018.

Podrobnejši razpored aktivnosti glede vpisa 2018/2019 si lahko ogledate v Rokovniku nalog za vpis rednih in izrednih študentov v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019. Znani so tudi rezultati prvih prijav.

[ Rokovnik za vpis študentov VSŠ 2018/2019 ]
[ Število prejetih prijav v prvem prijavnem roku ]

Predprijavni obrazec

Če želite, nam lahko vpisno namero nakažete z izpolnitvijo predprijavnega obrazca, ki je informativne narave in vas ne obvezuje k vpisu. Po prejemu obrazca vas bomo kontaktirali in vas seznanili z vsemi potrebnimi informacijami glede postopka vpisa.

POMEMBNO: Predprijavni obrazec ne pomeni rezervacije prostega vpisnega mesta v izbranem študijskem programu!

Pogoji za vpis

V študij se lahko vpiše, kdor:
  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Omejitev vpisa

Če se prijavi več kandidatov kot je vpisanih mest bo višja šola v soglasju z ministrstvom sprejela sklep o omejitvi vpisa. Kandidati, ki bodo v prvi prijavi na prvem mestu navedli program oz. višjo strokovno šolo, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. Kandidati, ki bodo v prvi prijavi na prvem mestu navedli program oz. višjo strokovno šolo, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in imeli dovolj točk v skladu z merili za izbiro. Enako velja za programa oz. šoli, navedena na drugem in tretjem mestu.

Merila za izbiro

V izbirnem postopku se za kandidate s končano štiriletno srednjo šolo upošteva:
  • 50 % predstavlja splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali pri maturi,
  • 50 % predstavlja splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.

Kdaj poteka vpis?

Vpisi bodo potekali od 6. do 20. avgusta (za 1. prijavni rok) in od 24. septembra do 1. oktobra (za 2. prijavni rok).

Informiranje

Informativni dan

Drugi informativni dan za vpis v študijsko leto 2018/2019 bo potekal na sedežu VSŠKV:
  • v petek, 24. avgusta 2018 ob 17.00 uri in
  • v soboto, 25. avgusta 2018 ob 11.00 uri.

Individualno informiranje

Individualno informiranje glede vpisa je možno vsak dan po telefonu, e-pošti ali na sedežu VSŠKV (po predhodni najavi).

Kontaktne osebe:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger
Jelica Bregar


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
T: 01/ 5200 671
M: 031 742 748

F: 01/ 5200 676

---

---
 
OBJAVE
Prijava in vpis
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Google+
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
Informativni dan
Global Wellness Day
TVU 2018
VSŠKV FIT
Moč kozmetične nege ...
Mednarodni velnes kongres
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si