EN | RU | HR
 
 

Skrb za trajnostni razvoj

Brez trajnostnega razvoja človeštvo nima možnosti, da dolgoročno preživi. Kako doseči, da bomo razumeli, da soustvarjamo svojo prihodnost in da je od nas odvisno preživetje človeštva?
  • Ena izmed poti in priložnosti je, da uveljavljamo to zavest skozi izobraževalne procese, preko vzgojiteljev, učiteljev, predavateljev, vodstev šol, šolajočih mladih ljudi in izobraževanju odraslih.
  • Druga pot je, da tak način življenja soustvarja vsak posameznik sam, s svojim ravnanjem: da varčuje z energijo; ne onesnažuje okolja; kupuje le, kar resnično potrebuje; se obnaša skrajno skrbno in spoštljivo do okolja in do naravnih virov…. in da se vsak od nas zaveda resnosti situacije in svoje odgovornosti do življenja na tem planetu.
  • Tretja pot je, da se organizacije začno vesti trajnostno, saj nobeno podjetje, nobena ustanova, ki je umeščeno v prostor ni otok osamelec, ampak je del družbe kot celote. Zaradi tega je trajnostni vidik vsakega podjetja (in ustanove) tudi nujni sestavni del strategije razvoja podjetja ali ustanove.
  • Četrta pot je izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je vseživljenjski proces in tu ima vsekakor pomembno mesto tudi višješolsko izobraževanje.
VSŠKV je trajnostno naravnana šola, ki pri svojih študentih spodbuja zavestno odgovornost do sebe in okolja. Šola svojo usmeritev v trajnostni razvoj gradi na treh stebrih:
  • Prvi steber so vsebine kurikula, ki jih bo šola s pomočjo predavateljev in študentov poskušala čim bolj približati standardom trajnosti, ki upoštevajo tudi standarde varovanja okolja.
  • Drugi steber je šola kot institucija, ki mora trajnostno delovati na vseh svojih področjih aktivnosti od odnosov, do energije, do varčevanja...
  • Tretji steber pa je vpliv šole, ki ga lahko ima do uporabnikov storitev, za katere izobražuje, do okolja in širše skupnosti.
Iz trenutno, verjetno pretežno okoljsko obarvanega zavedanja trajnostnega razvoja, se bo VSŠKV v prihodnosti vse bolj usmerjala tudi na možnosti vpliva na socialne in gospodarske posledice razvoja ter pri svojih študentih spodbujala profesionalno odgovornost do tega pomembnega vprašanja, razvijala poklicno etiko in moralo, ki jo bodoči poklic zahteva. Poklicna in poslovna etika je pomembna kompetenca, ki jo je možno vključevati v vse vsebine študijskih programov Kozmetika in Velnes.

Pri študentih bo šola predvsem krepila njihovo celovito dojemanje konceptov trajnostnega razvoja v integraciji z okoljskim, gospodarskim ter socialno-družbenim vidikom in posledicami razvoja. Velika povezanost VSŠKV s trgom dela, bo v veliki meri v prid temu cilju, zato jo je potrebno izkoristiti za obojestransko izmenjavo izkušenj in trajnostnih razsežnosti življenja in razvoja. Že pred začetkom izobraževanja je zato potrebno izdelati smernice, kako naj šola in posamezni predavatelji in vsi drugi delavci, ki so vpeti v študijski proces, vključujejo in upoštevajo vrednote in načela trajnostnega razvoja v svoj predmet.

Višja šola je le ena od stopenj izobraževanja, zato je pomembno, kateri pomemben del življenja vsakega posameznega študenta bo. Integriranje tematike trajnostnega razvoja v vsebine predmetov, interdisciplinaren pristop in medpredmetno povezovanje ter predvsem poseben poudarek profesionalni poklicni odgovornosti ter etiki in morali pri opravljanju poklica, so lahko pri tem dobre ključne smernice in usmeritve. Tudi vse ostale akterje, predavatelje, vodstvo šole, mentorje praktičnega pouka in druge, ki študente aktivno spremljajo in vodijo med študijem, bo potrebno pripraviti na novo nalogo, ki je povezana z izobraževanjem za trajnostni razvoj.

Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

T: 01/ 5200 671

---

---
 
OBJAVE
Prijava in vpis 2021/2022
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
VSŠKV FIT
VSŠKV LEP
Mednarodni velnes kongres
Svetovni dan velnesa
Moč kozmetične nege ...
Festival Kvakljana
TVU 2020
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si