EN | RU | HR
 
 

Organiziranost

Od tega, kako je šola organizirana, kakšne in katere kadre ima, kakšni so prostori in kako opremljeni so je v pretežni meri odvisna kakovost, trajnost in trdnost vsake višje strokovne šole.

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana izpolnjuje pogoje za izvajanje javnoveljavnih višješolskih programov Kozmetika in velnes in je vpisana v knjigo razvida višjih strokovnih šol na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS pod zaporedno št. 57.

Javne listine

Šola izda študentu ob vpisu indeks in diplomo po uspešno zaključenih vseh obveznostih iz izobraževalnega programa. Potrdilo o vpisu šola študentu izda na njegovo zahtevo. Izpisnica se izda študentu, če le ta želi prestopiti v drugo šolo in študentu, ki je za več kot dve leti prekinil izobraževanje.

Vodenje evidenc

Vse evidence in dokumentacije o študentu, ki so predpisane, se vodijo tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo, zlasti Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l.št.86/2004).

Trajanje in potek študija

Študij programov Kozmetika in Velnes traja 2 leti in obsega 3 cikle oz. 2 študijska letnika (cikla) ter obdobje, ki je namenjeno pripravi in zagovoru diplomske naloge (3. cikel).

Posamezen študijski letnik (cikel) se pričenja 1. oktobra v tekočem koledarskem letu in se zaključi 30. septembra v naslednjem koledarskem letu. Posamezen študijski letnik (cikel) ima najmanj 34 tednov organiziranega izobraževalnega dela, kar vsebuje: predavanja in vaje, praktično izobraževanje in strokovne ekskurzije.---
 
OBJAVE
Prijava in vpis 2021/2022
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
VSŠKV FIT
VSŠKV LEP
Mednarodni velnes kongres
Svetovni dan velnesa
Moč kozmetične nege ...
Festival Kvakljana
TVU 2020
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si