EN | RU | HR
 
 

Razvojno raziskovalni center VSŠKV

Šola vzpodbuja študente k sodelovanju pri raziskovalnemu delu.

V ta namen smo postavili temelje raziskovalni enoti šole in 17.12.2015 ustanovili Razvojno raziskovalni center VSŠKV (RRC VSŠKV).

Delo RRC VSŠKV poteka v razvojno raziskovalnih ali/in projektnih skupinah (kozmetika, velnes, zdravje, zdrav življenjski slog...)

Naloge RRC VSŠKV so:
 • vodenje razvojno-raziskovalnih projektov (domačih in mednarodnih) za razvoj stroke velnesa, kozmetike, zdravja, zdravega življenjskega sloga, športa in rekreacije...,
 • vodenje razvojnih in raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti VSŠKV,
 • raziskovanje in razvijanje potenciala velnesa in kozmetike v Sloveniji in širše,
 • prenos dosežkov in spoznanj iz raziskovalnih projektov v prakso z namenom hitrejšega razvoja poslovnih subjektov (aplikativni projekti),
 • razvoj novih storitev, tehnologij in produktov,
 • izdelava diplomskih nalog,
 • drugo.

Cilji RRC VSŠKV so okvirno naslednji:

 • povečanje zanimanja predavateljev ter študentov za raziskovalno delo,
 • popularizacija strok velnesa, kozmetike... in pomoč organizacijam pri tem,
 • pomoč organizacijam pri njihovem razvoju in raziskovanju,
 • razvoj novih storitev, tehnologij in produktov na strokovnih področjih in širše,
 • mobilnost in mreženje človeških virov, znanja, informacij...in povečanje možnosti za zaposlitev, za delo študentov...

Že opravljene naloge RRC VSŠKV so:

 • sprejeli Pravilnik o raziskovalnih nazivih predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev,
 • objavili razpis za oblikovanje stalnega tima raziskovalcev.
 • določili področja raziskovalnih skupin (trženje, velnes, kozmetika, ...)
 • raziskovalce raziskovalne enote povezali na bibliografijo/SICRIS.

Delovanje RRC VSŠKV opredeljujeta dva dokumenta: Pravilnik o raziskovalni dejavnosti in Pravilnik o raziskovalnih nazivih. Celotno delovanje centra je razvidno iz e-učilnice Raziskovalni center VSŠKV.

Vodja RRC VSŠKV je doc. dr. Marija Mikačić Turnšek.


Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

T: 01/ 5200 671

---

---
 
OBJAVE
Prijava in vpis 2021/2022
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
VSŠKV FIT
VSŠKV LEP
Mednarodni velnes kongres
Svetovni dan velnesa
Moč kozmetične nege ...
Festival Kvakljana
TVU 2020
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si