EN | RU | HR
 
 

Razpisi Erasmus

Izmenjava študentov v tujini

VSŠKV za vsako študijsko leto posebej razpisuje prosta mesta za izmenjavo študentov za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini.

Razpis za projektno leto 2022 je ponovno izšel 10.11.2023.
(VSŠKV-EMob-razpis-pl-2022)

Prijava na razpis

Študent preko e-učilnice v elektronski obliki odda namero za sodelovanje v projektu Erasmus+ v projektnem letu 2022. Rok za oddajo prijav je 15.12.2023!

Pogoji za prijavo in potrebna dokazila

Splošni pogoji za prijavo (pridobitev Erasmus študentske listine):
 • Da je kandidat državljan Republike Slovenije, oziroma državljan katere izmed držav, ki sodelujejo v programu vseživljenjskega učenja (VŽU). Sem spadajo države EU, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija.
 • Da kandidat v času dosedanjega študija še ni bil Erasmus študent SPM (študent lahko v času študija izkoristi možnost mobilnosti za PRI samo enkrat).
 • Da je kandidat vpisan v študij na VSŠKV.
Potrebna dokazila (ki jih morajo študentje oddati po zaključku prijav 15.12.2023):
 • Kratek življenjepis kandidata (uporaba Europass obrazca: http://www.europass.si).
 • Motivacijsko pismo, iz katerega bo razvidno, zakaj kandidira in kakšna so pričakovanja in cilji, povezani z mobilnostjo.
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Potrdilo o opravljenih izpitih.
 • Dokazila o znanju tujih jezikov.
 • Dokazilo o dogovoru s podjetjem (v kolikor si je že sam poiskal ustrezno podjetje za opravljanje PRI v tujini. Dokazilo je lahko v elektronski ali pisni obliki. Iz dokazila mora biti razvidno: dejavnost podjetja, kraj, čas in trajanje mobilnosti.

Finančna pomoč (štipendija)

Finančna pomoč Erasmus študentom (štipendija) ni zagotovljena, zato mora študent (v kolikor želi) zanjo zaprositi. Vlogo za pridobitev finančne pomoči prjemejo študenti, ki so oddali namero za sodelovanje v projektu Erasmus+ preko e-učilnice. Višina finančne pomoči – štipendije, je pogodbeno ovrednotena in odvisna od višine življenjskih stroškov v državi gostiteljici.

Največji zneski so določeni po standardni lestvici tarif, objavljenih na http://www.cmepius.si, pod »Priloga VI: Navodila za institucije upravičenke za upravljanje s sredstvi za Erasmus individualno mobilnost posameznikov v tabeli»Najvišje tarife po državah«.

Izbirni postopek (v primeru večjega števila prijav)

Kriteriji, ki se upoštevajo pri izbirnem postopku:
 • Motivacija študenta (na podlagi motivacijskega pisma).
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Znanje tujega jezika.
 • Že dogovorjena mobilnost in skladnost z izobraževalnim programom VSŠKV (na podlagi dokazil).
 • Stroški mobilnosti (destinacija).
 • Študijska aktivnost (v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov).
 • Študijski uspeh (dodatni kriterij)

Dokumenti / obrazci

Povezave

 • https://leonet.joeplus.org/en/ JOE+ is the Job Offer Exchange platform of LEO-NET and especially dedicated to promote high quality placements within the framework of EU programs Leonardo da Vinci and ERASMUS. Members of LEO-NET publish Europewide internships on JOE+. Please feel free to contact a LEO-NET member if you are interested to publish an internship on JOE+.
 • http://erasmusintern.org/ ErasmusIntern.org provides an integrated market place that aims at bringing together traineeship providers and students seeking a training opportunity abroad.
 • http://www.garagerasmus.org/ We are building the first professional network of the Erasmus Generation and the largest professional network in Europe to facilitate job opportunities, startup creation and business partnerships throughout online activities and offline meetups.
 • http://www.praxisnetwork.eu/ Praxis The best place to find or share international student internships and projects.
 • https://ec.europa.eu/eures/ Povezave Informacije in zaposlitev za diplomante in praktikante.
 • https://ec.europa.eu/eures/ Priložnosti za diplomante.

Izmenjava osebja (zaposlenih) v tujini

VSŠKV razpisuje prosta mesta za izmenjavo osebja (zaposlenih) v tujini.

Podaljšan (prenovljen) razpis za projektno leto 2021 je izšel 15.3.2023.
(VSŠKV-EMob-staff-razpis-pl-2021)

Prijava na razpis

Zainteresirani kandidati se prijavijo na aktualni razpis z izpolnjeno prijavo (VSŠKV-EMob-staff-obrazec-1) najkasneje do datuma določenega v razpisu.

Kontaktni osebi:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si