EN | RU | HR
 
 

Mobilnost

Večina mednarodne mobilnosti študentov in predavateljev višjih in visokih šol ter fakultet poteka kot evropski program Erasmus in nudi študentom in predavateljem različne priložnosti in možnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnost posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanje med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.

Aktivnosti za Slovenijo koordinira koordinira Nacionalna agencija CMEPIUS, razdeljene pa so kot:
  1. Individualna mobilnost je namenjena mednarodni izmenjavi študentov za študij in prakso ter zaposlenim za poučevanje in usposabljanje.

  2. Intenzivni programi (IP) so kratki študijski programi (največkrat poletne šole), ki na enem mestu združijo študente in profesorje iz različnih višješolskih in visokošolskih institucij in držav.

  3. Intenzivni jezikovni tečaji (EILC), ki ponujajo jezikovno predpripravo za Erasmus študente in Comenius asistente.

  4. Pripravljalni obiski so namenjeni spoznavanju bodočih partnerjev in/ali pripravi projekta.

Kontaktni osebi:

Marko Dotzauer
Jelica Pegan Stemberger


E: info@vskv.si

T: 01/ 5200 670
M: 031 742 748

---
 
OBJAVE
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na YouTube
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na X-u
DOGODKI
Prijava za vpis
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
Moč kozmetične nege ...
VSŠKV LEP
VSŠKV FIT
TVU
INTERAKTIVNE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
360° - PE Carla Benza 1
360° - PE Igriška 12
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
Informacije javnega značaja
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
MVI RS
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si