EN | RU | HR
 
 

Iskanje zaposlitve

Iskanje službe oz. še bolje dela je vsekakor psihično naporen, izčrpavajoč proces, ki zahteva veliko aktivnosti in odgovornosti. Zato moramo biti na to posebej pripravljeni.

V Kariernem centru organiziramo krajše, neobvezne delavnice, ki so namenjene pripravi na iskanje zaposlitve. Na delavnicah se lahko seznanite z načini iskanja zaposlitve in s spremembami na trgu dela, izvajajo pa jih strokovnjaki iz Zavoda za zaposlovanje, različnih kadrovskih agencij.

Trg dela

Na trgu dela se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta.

Nove zaposlitvene možnosti iščejo tako brezposelni kot tisti, ki delo sicer imajo, vendar bi želeli opravljati delo pri drugem delodajalcu, v drugem poklicu, morda želijo napredovati ali pa jim bo zaposlitev kmalu prenehala in iščejo nove priložnosti na trgu dela.

Brezposelnost je problem, ki predstavlja grožnjo vsakemu posamezniku. Časi, ko se je posameznik zaposlil za nedoločen čas in ostal pri istem delodajalcu do upokojitve, so mimo. Delež zaposlitev za določen čas se povečuje in menjava delodajalcev je stalnica. Strokovnjaki na področju razvoja človeških virov napovedujejo, da bomo morali v prihodnosti nekajkrat zamenjati poklic, kar je težje, kot menjava službe oz. delodajalca. Možnost da se bomo v prihodnosti morali večkrat srečati z brezposelnostjo je verjetna in se povečuje. Pomembno je, da se na to pravočasno pripravimo in si pridobimo znanja, ki so pomembna pri iskanju zaposlitve.

Informacijska revolucija nas je pripeljala na pot, ki od nas zahteva, da se nenehno prilagajamo in učimo. Hkrati s tem se povečujejo tudi možnosti dostopa do informacij in nove poti do učenja. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kadrovanjem in razvojem človeških virov opozarjajo, da so se načini iskanja zaposlitve v zadnjem času spremenili in se še vedno spreminjajo. Če hočemo danes konkurirati na trgu dela, kjer povpraševanje daleč presega ponudbo, si moramo pridobiti ustrezna in predvsem podporna in prava znanja. Samo tako bomo zmogli kot posamezniki preseči vse ovire, ki se nam v prihodnosti še obetajo.

VSŠKV svoje delovanje usmerja tudi v povezovanje z gospodarskimi subjekti v lokalnem in mednarodnem okolju, kjer bodo študenti v prihodnosti lahko iskali prve zaposlitve.

Šola želi v prihodnosti zagotoviti potrebno mrežo sodelovanj, preko katere bo študentom ponujenih več možnosti opravljanja študijske prakse na različnih področjih, ob tem pa bo šola pridobila kopico povratnih informacij o potrebah lokalnega in mednarodnega trga dela, na strokovnih področjih za katera izobražuje. S pomočjo teh informacij bomo lahko bolje vplivali na preoblikovanje in dograjevanje obstoječih študijskih programov, s težnjo da bodo naši diplomanti kompetentni in konkurenčni na trgu dela.

Prijava (ponudba) na zaposlitev

Prijava je dokument, s katerim izrazite zanimanje za prosto delovno mesto. Njen namen je tudi, da delodajalca opozorite na svoja posebna znanja, izkušnje in osebne lastnosti in posebnosti, ki bi vas lahko ločile od ostalih kandidatov. Poskrbite, da bo vaša prijava izžarevala vaše sposobnosti, samozavest in prepričanje, da ste pravi za prosto delovno mesto.Vsaka prijava ima določeno strukturo in zakonitosti, ki se jih je priporočljivo držati.

Vaša prijava je vaša ogledalo. Tega se morate nenehno zavedati, zato naj bo vaša prijava za zaposlitev posebej skrbno pripravljena. Prijava mora pri delodajalcu vzbuditi pozornost in ga takoj na začetku prepričati, da ste ravno vi tista prava oseba, da zasede razpisano delovno mesto. Delodajalci na posamezno razpisano delovno mesto dobijo na gore prijav, zato naj bo vaša prijava zanimiva, predvsem pa drugačna od ostalih, odraža naj veliko mero ustvarjalnosti in inovativnosti. Ne pozabite, da za delovno mesto ne prosite, ampak se na razpis za prosto delovno mesto prijavljate! To izraža vašo samozavest in profesionalen odnos.

Ko se prijavljate na prosto delovno mesto, delodajalcu pošljite dva dokumenta: prijavo in življenjepis.

Vsaka dobra prijava vsebuje naslednje poudarke:
 • vzbuditi mora pozornost pri tistem, ki jo bere,
 • biti mora zanimiva in vljudna,
 • naj bo vsebinsko jasna in vsebinsko in oblikovno pregledna,
 • v njej povejte, kje ste naleteli na objavo prostega delovnega mesta in na katero delovno mesto se prijavljate,
 • predvsem naj odraža vašo osebnost.
Ogibajte se šablonsko izdelane prijave! Taka prijava ne odraža vašega dejanskega zanimanja za zasedbo razpisanega delovnega mesta, nima potrebne energije, vsekakor pa kaže na to, da delovno mesto potrebujete zaradi denarja in preživetja in ne zaradi tega, ker bi vas delo na delovnem mestu veselilo. Svetujemo, da si za vsako prijavo vzamete čas, pridobite ustrezne informacije o delodajalcu preko interneta, prijateljev… in vsako svojo prijavo pripravite tako, da bo na "kožo napisana" vsakemu delodajalcu posebej.

--- NAMIG ---

V literaturi in na različnih spletnih straneh boste našli kopico napotkov za učinkovito pisanje prijave. Preberite jih in skušajte napisati prijavo tako, da bo posebna in odraz vaših želja in osebnosti.

Predlagamo, da pregledate naslednjo dodatno literaturo oz. spletne strani:

Življenjepis – CV (Curriculum Vitae)

Na delodajalca življenjepis vpliva takoj, ko ga prime v roke. Če se potrudite in pripravite dober življenjepis, ste pot do zaposlitve že skoraj opravili. Samo dober življenjepis vas lahko popelje na razgovor za zaposlitev.

Življenjepis naj bo pregleden, zato priporočamo pisanje v alinejah in uporabo tabel. Življenjepisi so lahko različnih oblik. Pozorni bodite na to, da bo življenjepis jasen, kratek, jedrnat in seveda pregleden.

Namen življenjepisa je, da predstavi vaše znanje in izkušnje, da izpostavi vaše pretekle dosežke in osebne lastnosti, da zbudite radovednost delodajalca in seveda, da dobite povabilo na zaposlitveni razgovor.

Poznamo več vrst življenjepisov, za iskanje zaposlitve pa priporočamo Europass življenjepis. Predlogo Europass za izdelavo te vrste življenjepisa in spremne napotke najdete tukaj.

Kaj je Europass življenjepis?
 • Je evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev;
 • Je dostopen je v elektronski obliki, v 26 evropskih jezikih in 32 evropskih državah;
 • Je primeren za predstavitev doma in v tujini;
 • Je primeren za prikaz tudi neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in kompetenc.
Na različnih spletnih straneh si lahko pogledate tudi primere izpolnjenih obrazcev v različnih jezikih.

--- NAMIG ---
Pripravite svoj življenjepis že danes. Naj vam bo na dosegu roke, ko ga boste potrebovali!

Zaposlitveni razgovor

Brez priprave ne gre!

Ko vas delodajalec povabi na srečanje, ste že/šele na polovici poti. Bistvo razgovora je, da se čim bolj uspešno na zaposlitvenem razgovoru sporazumete s sogovornikom/sogovorniki. Dobro se je zavedati, da je zaposlitveni razgovor v večini primerov odločilni trenutek v postopku sprejemanja novega sodelavca.

Veliko iskalcev dela na zaposlitvenem razgovoru odpove, ker so ali slabo pripravljeni ali delodajalca podcenjujejo in se zaradi tega slabo pripravijo in tako pokažejo premalo zanimanja, zavzetosti in discipline. Zato se je na razgovor potrebno temeljito in zavzeto pripraviti, biti urejeni in točni ter pokazati zanimanje za delo, delovno mesto, dela in naloge,...

Na razgovor pridite točno, proučite lokacijo podjetja, da ne izgubljate nepotrebnega časa z iskanjem, temeljito se seznanite s čim se podjetje ukvarja, kako je organizirano, katerim ciljem sledi, kakšne rezultate dosega... Nujno je, da ste urejeni, saj s tem pokažete vaš odnos do sogovornika in okolja, v katerem bi se lahko zaposlili. Ne pozabite, da je prvi vtis najpomembnejši. Da vas sogovorniki na razgovoru ne zmedejo, se na razgovor temeljito in skrbno pripravite in pokažite resnično željo in pripravljenost za delo. Tudi vaši gibi rok in telesa so pomembni, saj izdajajo vaše skrite misli. Skrbno in izkušeno oko jih zelo enostavno prepozna.

Potek zaposlitvenega razgovora


Zaposlitveni razgovor traja različno dolgo, časovna razdelitev je največkrat naslednja:
 • 20 % časa je namenjenega vzpostavljanju dobrega stika in »lomljenju ledu«;
 • 40 % časa porabi oseba, ki vodi razgovor, za spraševanje (delodajalec);
 • 35 % časa je namenjeno vprašanjem, ki jih zastavijo kandidati za delo;
 • 5 % časa se porabi za zaključne opombe.
Razgovor ima običajno dve fazi:
 • Predstavitev in prvi vtis (Pomni: Prvi vtis dobi potencialni delodajalec o kandidatu za prosto delovno mesto skozi predstavitev. Za dober vtis imate samo eno priložnost, zato pazite na govorico telesa. Veder prihod, sproščen in prijeten nasmeh, nenehen očesni stik, vzravnana in samozavestna drža,..., vsekakor pripomorejo, da bo prvi stik učinkovit.);
 • Pogovor med delodajalcem in kandidatom (Pomni: Oseba, ki vodi razgovor, zastavlja vprašanja iz različnih področij. Začetek se navezuje na splošna vprašanja, kot so osebni podatki,izobrazba, delovne izkušnje. Na razgovoru ocenjujejo vaše sposobnosti sporazumevanja, vaše ideje, stopnjo samozavesti,... Sledijo vprašanja, ki se nanašajo na delovno mesto na katerega ste se prijavili.).
Nekaj priporočil

Bodite samozavestni! Na razgovoru, bodite pripravljeni na možnost izpolnjevanja testa ali praktični preizkus katere od spretnosti, ki je za zasedbo delovnega mesta pomembna. Od vas delodajalec ne želi samo slišati, ampak tudi spoznati, kaj v resnici znate. Pomembno je, da pokažete, da ste navdušeni nad delom in delovnim mestom, ne dajajte vtisa zdolgočasene in nezainteresirane osebe.

Ko stopite pred delodajalca samozavestno, se nasmehnite, primerno krepko (a ne preveč!) stisnite prisotnim roko, se predstavite z imenom in priimkom, se usedite pokončno, glejte sogovorniku v oči, govorite glasno, razločno in z navdušenjem.

Večina kandidatov ima pred zaposlitvenim razgovorom tremo. Ne bojte se! Mi znamo delati s tremo in tudi vas bomo naučili, da se boste tremi znali učinkovito izogniti ali jo nadvladati. In ne pozabite, da vaja dela mojstra. Večkrat boste nastopili, manj vas bo strah.

Primerno se obnašajte! Vabilo na razgovor boste dobili nekaj dni pred dnevom razgovora. Čeprav se vam zdi potrditev, da ste vabilo prejeli, odveč, je vljudno, da pokličemo delodajalca in se mu zahvalimo za vabilo. Točnost je izjemnega pomena. Pazite, da na razgovor pridete nekaj minut prej. Pridite primerno oblečeni in urejeni. Tudi to kaže, da vas delovno mesto res zanima.

Vprašanj, ki jih lahko pričakujemo na zaposlitvenem razgovoru, ne moremo v celoti predvideti, lahko pa predvidimo, o čem bo tekel pogovor. Tako je teme pogovora možno vsaj okvirno razdeliti v nekaj naslednjih sklopov: Vi, Vaša kariera,Ta zaposlitev, To podjetje, Ta panoga:
 1. Vi: V tem sklopu osebnih vprašanj lahko pričakujemo vprašanja o nas. Delodajalca zanima, od kod prihajamo, kje smo hodili v šolo, kaj smo študirali, kaj nas motivira in kaj ne, kakšni smo kot osebnost, kako se spopadamo s konfliktnimi situacijami, kaj so naše prednosti in kaj slabosti. Da boste dobro pripravljeni, morate spoznati pozitivne, prodorne odgovore na vprašanja o sebi – kdo ste kot posameznik. Morate imeti pripravljen tudi seznam vaših najboljših lastnosti.
 2. Vaša kariera: Pri teh vprašanjih lahko pričakujemo, da bo delodajalca zanimalo vse o vaši dosedanji karieri. Pričakujete lahko vprašanja, ki se nanašajo na predhodne zaposlitve, torej zakaj smo se v določeni organizaciji zaposlili in zakaj smo jo pozneje zapustili. Veliko odgovorov na ta vprašanja je razvidnih že iz vašega življenjepisa.
 3. Vaša zaposlitev: Pričakujemo lahko vprašanja, ki se navezujejo na delovno mesto, za katerega smo na razgovor prišli. Delodajalca zanima, zakaj smo se prijavili na to delovno mesto, kje smo izvedeli za prosto delovno mesto in zakaj menimo, da smo najprimernejši kandidat za to delovno mesto. Pomembno je, da dobimo čim več informacij o delovnem mestu, na katerega smo se prijavili, preden gremo na razgovor.
 4. To podjetje: Ko pridemo na razgovor, je pomembno, da ne pokažemo zanimanja samo za prosto delovno mesto, temveč za celotno organizacijo. Če smo že predhodno pridobili znanje o organizaciji, s tem delodajalcu pokažemo, da smo temeljiti in delovni. Pred razgovorom si vzemimo čas za zbiranje informacij o podjetju in s tem za temeljito pripravo. Običajni viri za pridobivanje informacij o podjetjih so časopisi, splet, knjižnice, zaposleni v podjetju… Pomembno je, da, preden gremo na razgovor, poznamo odgovore na naslednja vprašanja: - V čigavi lasti je podjetje: javni ali zasebni? - Velikost: število zaposlenih, prodaja. - Izdelki, storitve. - Finančno stanje. - Kakšen položaj ima v panogi. - Pravne težave, zgodovina, položaj v skupini. - Kultura v organizaciji.
 5. Ta panoga: Samo če smo dobro pripravljeni na razgovor, se lahko pogovarjamo o položaju panoge, usmeritvah panoge v prihodnosti, trenutnih trendih, vodilnih v industriji. Tako skozi razgovor pokažemo svoja znanja in razgledanost.
  ---
  Vir: Spletna stran Univerze v Mariboru, Karierni center Filozofske fakultete (več o zaposlitvenem razgovoru FF si preberite tukaj) in spletna stran BIC Ljubljana (karierni center).
--- NAMIG ---
V literaturi in na različnih spletnih straneh boste našli veliko napotkov za pripravo in potek zaposlitvenih razgovorov. Predlagamo, da pregledate naslednjo literaturo: Kako iskati zaposlitev? (Ivanuša Bezjak Mirjana) ali se o tej temi izčrpno seznanite na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kontaktna oseba:

Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@vskv.si

T: 01/ 5200 671

---

---
 
OBJAVE
VSŠKV FIT
Novi predavatelji
VSŠKV na Facebook-u
VSŠKV na Instagram-u
VSŠKV na Google Business
VSŠKV na Linkedin-u
VSŠKV na Twitter-ju
DOGODKI
Informativni dan
VSŠKV LEP
Festival Kvakljana
Moč kozmetične nege ...
Svetovni dan velnesa
Mednarodni velnes kongres
TVU 2019
---
UPORABNIŠKE STRANI
E-učilnice
Knjižnica
Koledarji in urniki
Spletni referat
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje osebnih podatkov
POVEZAVE
Višješolska prijavna služba
Skupnost VSŠ
Ministrstvo za izobraževanje ...
www.velnes.si
www.vskvfit.si
www.vskvlep.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si